Spedycja

Nasza firma otrzymała Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydaną przez Prezydenta Miasta Torunia. Posiadamy Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Rzeczy wydane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Zdobyliśmy doświadczenie niezbędne do rzetelnego świadczenia usług spedycyjnych.

Załączniki

Dane teleadresowe